مجتمع صنعتی کاجاران پیشرو پلیمر ( دانش بنیان )

افتخارات و گواهینامه ها

کنفرانس ها

اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه ۹۴
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

سومین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند

بهمن ماه ۹۶

تقدیرنامه ها

لوح تقدیر صادر کننده سال ۹۴ در شهرستان پردیس

مرجع ارائه دهنده: کارگروه صنعت و توسعه صادرات
لوح تقدیر صادر کننده سال ۹۴ در شهرستان پردیس

نمایشگاه ها

یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

مهر ماه ۹۶

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک

تابستان ۱۳۹۲

دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

آبان ماه ۹۴

نهمین نمایشگاه ایران پلاست

مهر ماه ۹۳

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته تبریز

5 لغایت ۸ شهریور ماه ۱۳۹۲

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک

تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه ۹۴
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز

24 لغایت ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۶

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته تبریز

5 لغایت ۸ شهریور ماه ۱۳۹۲

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز

5 لغایت ۸ آبان ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات و صنایع لاستیک و پلاستیک تبریز

8 لغایت ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹

آبان ماه ۹۴

آبان ماه ۹۴

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

21 لغایت ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۷

هشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی لاستیک و پلاستیک مشهد

5 لغایت ۸ آبان ماه ۱۳۹۰

چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و پلاستیک مشهد

تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه ۹۴

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

2 لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۸۹

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز

24 لغایت ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۶

دومین نمایشگاه پلیمر، رنگ وصنایع پتروشیمی مازندران

مرداد ماه ۱۳۸۶

سومین نمایشگاه بین المللی آب تهران

16 لغایت ۲۰ شهریور ماه ۱۳۸۳

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد

24 لغایت ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۶

سومین نمایشگاه جامعه ارامنه صنعتگر ایران

13 لغایت ۱۹ بهمن ماه ۱۳۷۵

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد

24 لغایت ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۶

دومین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک خراسان

5 لغایت ۹ اسفند ماه ۱۳۸۲

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟