اکسترودر 2 مارپیچ همسوگرد آزمایشگاهی

اکسترودرهای دو مارپیچ همسوگرد به طور گسترده برای پخش پرکننده ها، پیگمنت ها و افزودنی ها به مواد ترموپلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. اکسترودر دو مارپیچ همسوگرد کارایی بسیار بالایی خروجی مواد در مقیاس آزمایشگاهی دارد.
اکسترودرهای دو مارپیچ آزمایشگاهی کاجاران پیشینه ثابت شده ای در زمینه کامپاندینگ با استفاده از افزودنی های جامد را در طول سیلندر اکسترودر دارا می باشد. ترکیب واحد اکسترودر دو مارپیچ با سنسورهای دیگر توانایی اندازه گیری خواص مواد را در حالت مذاب به وجود می آورد. اکسترودر های دو مارپیچ ما می توانند بوسیله تغییر آسان و سریع آرایش سگمنت های مارپیچ برای محدوده ی وسیعی از کاربردها و شرایط قابل استفاده باشد.

اکسترودر دومارپیچ همسوگرد مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده توسط مجتمع تخصصی صنعتی کاجاران:
اکسترودرهای دو مارپیچ همسوگرد به طور گسترده برای پخش پرکننده ها، پیگمنت ها و افزودنی ها به مواد ترموپلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. اکسترودر دو مارپیچ همسوگرد کارایی بسیار بالایی خروجی مواد در مقیاس آزمایشگاهی دارد.

مقیاس علمی- آزمایشگاهی :
اکسترودرهای دو مارپیچ آزمایشگاهی کاجاران پیشینه ثابت شده ای در زمینه کامپاندینگ با استفاده از افزودنی های جامد را در طول سیلندر اکسترودر دارا می باشد. ترکیب واحد اکسترودر دو مارپیچ با سنسورهای دیگر توانایی اندازه گیری خواص مواد را در حالت مذاب به وجود می آورد. اکسترودر های دو مارپیچ ما می توانند بوسیله تغییر آسان و سریع آرایش برای محدوده ی وسیعی از کاربردها و شرایط قابل استفاده باشد.
اکسترودر های دو مارپیچ آزمایشگاهی تولید شده توسط کاجاران، برای انجام تحقیقات ، توسعه دانش ، کنترل کیفیت و تولید در مقیاس کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین برای تولید نمونه های کوچک و متفاوت در زمان خیلی کم و حداقل مقدار ضایعات بسیار مناسب می باشد.
چیدمان سگمنتی برای مارپیچ و قابل گسترش بودن سیلندر در این اکسترودرها، این امکان را برای مشتری بوجود می آورد که بتواند برای فرآیند کردن محدوده ی وسیعی از پلیمرها استفاده نماید. به همین دلیل نسبت L/D می تواند از محدوده ی 25 تا 40 افزایش پیدا نماید. سگمنتی بودن هم چنین می تواند به نفع تغییر آرایش و تمیز نمودن سیستم عمل کند. سیلندر مجهز به خوراک دهی جامد و گاز زدایی می باشد. علاوه بر این فیدر ثانویه(Side Feeder) و گاززدایی (Venting) می تواند به سیستم اضافه گردد.
ویژگی های اکسترودر دو مارپیچ آزمایشگاهی ساخت مجتمع صنعتی تخصصی کاجاران:
* استفاده از حداقل مقدار مواد برای تهیه نمونه
* ظرفیت خروجی 5 کیلوگرم بر ساعت تا 15 کیلوگرم بر ساعت.
* شاسی کوچک و چرخدار جهت حمل و نقل راحت و آسان تر.
* طراحی سگمنتی مارپیچ و قابلیت جابجایی سیلندر
* کارکردی نرم و بدون لرزش
* کنترل با سیستم PLC
پیشنهادات:
مواد:
* پلیمرها
* افزودنی ها
* چسب ها
کاربردها:
* کامپاندینگ
* تهیه مستربچ
* نانوکامپوزیت ها