دانلود کاتالوگ
ردیف عنوان فایل توضیحات تاریخ امکانات
1 کاتالوگ اکسترودر های دو مارپیچ همسوگرد سری TPEX کاتالوگ اکسترودر های دو مارپیچ همسوگرد سری TPEX 1394/06/03 دانلود
2 کاتالوگ تمامی اکسترودر های سری KEX کاتالوگ تمامی اکسترودر های سری KEX 1394/06/03 دانلود
3 کاتالوگ اکسترودر های دو مارپیچ کونیکال سری TCEX کاتالوگ اکسترودر های دو مارپیچ کونیکال سری TCEX 1394/06/03 دانلود
4 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی اتیلن سایز16~125 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی اتیلن سایز16~125 1394/06/03 دانلود
5 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی اتیلن سایز140~400 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی اتیلن سایز140~400 1394/06/03 دانلود
6 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی پروپیلن سایز20~63 کاتالوگ خط تولید لوله های پلی پروپیلن سایز20~63 1394/06/03 دانلود
7 کاتالوگ خط تولید لوله های پی وی سی سایز 16~160 کاتالوگ خط تولید لوله های پی وی سی سایز 16~160 1394/06/03 دانلود
8 کاتالوگ خط تولید ورق عرض مفید 70 (سوپر کلندر) کاتالوگ خط تولید ورق عرض مفید 70 (سوپر کلندر) 1394/06/03 دانلود
9 کاتالوگ خط تولید ورق های پلیمری تا عرض 2100 میلیمتر کاتالوگ خط تولید ورق های پلیمری تا عرض 2100 میلیمتر 1394/06/03 دانلود
10 کاتالوگ خط تولید گرانول های مهندسی و بازیافتی کاتالوگ خط تولید گرانول های مهندسی و بازیافتی 1394/06/03 دانلود
11 کاتالوگ خط تولید پروفیل های پی وی سی کاتالوگ خط تولید پروفیل های پی وی سی 1394/06/03 دانلود